Giao dịch dễ dàng | Nhận Trả Hàng | Phải giảm giá hàng ngày

Quy trình xác minh và rút tiền tài khoản giao dịch tại Rebatedaily.com

1. Nhập trang web Khu vực đăng nhập XM

Nhập www.xm.com và chuyển đến Khu vực đăng nhập, chọn menu, chọn “Tài khoản” và chuyển đến “Ví của tôi”

2. Kiểm tra số tiền hoàn trả

Trong trang “Ví của tôi”, cuộn xuống, bạn sẽ thấy lịch sử gửi tiền, được viết từ chiến dịch giảm giá, đó là số tiền hoàn lại hàng ngày mà khách hàng của chúng tôi sẽ nhận được từ chúng tôi.

3. Rút tiền về tài khoản giao dịch của bạn

Khi kiểm tra số tiền hoàn trả, nếu khách hàng muốn rút tiền thì điền số tiền muốn rút vào ô “số tiền rút”, sau đó chọn tài khoản giao dịch và nhập “Nút xanh” để rút